เพียงแอดไลน์ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ 2 ข้อดังต่อไปนี้ 

 • แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด
 • ธุรกิจชื่ออะไร และประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

                          

 • แจ้งวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด

การดูดวงบุคคล คือ จากวันที่และเวลาเกิดนั้น เป็นช่วงที่ดวงดาวโคจรในแต่ละราศีมีอิทธิพลกับชีวิตคนในแต่ละช่วงตามการโคจรของดวงดาว
แต่ยุคสมัยนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายแขนง อย่างเช่น การจัดบ้าน คัดสรรบุคลากร การหาวันทำการต่างๆ รวมถึง การตั้งชื่อที่เหมาะสม และ การใช้สีในการเสริมปรับเปลี่ยนธาตุตามดาว

 • สีของโลโก้มีอิธิพลต่อเจ้าของธุรกิจอย่างไร ?

สีนั้นให้ผลในเรื่องของความรู้สึก และ แทนความหมายต่างๆ ถ้าเราเลือกใช้สีที่เหมาะกับเรามันก็จะส่งเสริม แต่ถ้าใช้สีที่ไม่เหมาะมันก็จะส่งผลให้ติดๆขัดๆ หรือ ไม่ประสบความสำเร็จ

 • ถ้ามีหุ้นส่วนหลายคนในบริษัท ?

ใช้หุ้นส่วนใหญ่เป็นหลักเพราะ เป็นดวงผู้นำ
และส่งผลหลักในธุรกิจนั้น ๆ ส่วนผู้ร่วมหุ้นก็จะ
ใช้เป็นคำนวณดวง สนับสนุนเพิ่มเติม

Add Line  @magiclogo เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และโลโก้ที่ต้องการ

1

2

แจ้ง วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด ของคุณ และหุ้นส่วนทุกท่าน เพื่อให้ซินแสช่วยคำนวนธาตุ และสีมงคล ส่งเสริมธุรกิจ

3

ทำการจองคิวออกแบบ โดยชำระค่าบริการ

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย มีอะไรบ้าง?

        ลูกค้าจะได้รับการคำนวณดวงชะตาพื้นดวง ของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงดวงภาพรวมการส่งเสริม ของหุ้นส่วนบริษัทอีกด้วย พร้อมไฟล์ที่ทางบริษัทส่งให้ จะเป็นไฟล์ Ai คุณภาพสูงที่สามารถส่งร้านปริ้นในการทำป้ายกิจการ หรือนำไปใช้ในการออกแบบอื่นๆ อีกทั้งทางเราจะทำการส่งไฟล์ตรายาง ที่สามารถทำตราบริษัท ได้ถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

          ในขั้นแรก ลูกค้าจะได้โลโก้ ไปเลือก 3 แบบ ก่อน หลังจากได้แบบที่ชอบแล้ว จะนำไปพัฒนาต่อไป จนได้แบบที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทำไฟล์ตรายางให้ฟรี

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยวันนี้

คุณจะได้รับโลโก้ 3 แบบเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ และเลือกเพียง 1 แบบเพื่อไปพัฒนาต่อยอดจนได้ผลงาน Final พร้อมไฟล์ตรายางบริษัท นำไปจดทะเบียนการค้าได้เลย

4


ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน

ภาพลักษณ์อารมณ์ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ การออกแบบโลโก้เพื่อสร้างพลังดึงดูดให้กับตัวโลโก้เองใช้ศิลปะและพลังแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยตะวันออก การออกแบบโลโก้ที่ดีและถูกหลักโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เราจึงไม่ควรมองข้ามโลโก้ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ในทางกลับกันหากโลโก้ที่ออกแบบมาผิดอาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เคล็ดลับหรือหลักการออกแบบที่สำคัญประการแรกเลยคือ เราต้องเข้าใจเรื่อง 5 ธาตุ เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจออกแบบโลโก้

ตัวอย่างจากลูกค้าของเรา หลักการคำนวณชะตาเจ้าของธุรกิจและการออกแบบโลโก้

หุ้นส่วนคนที่ 1

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศชาย
 • เกิดวันอังคาร 1 ตุลาคม 2517 เวลา 05.45 น.
 • ลัคนาราศีกันย์
 • เจ้าชะตาเกิดวันจันทร์เพราะยังไมถึง 6 โมงเช้า จะถือว่าเป็นคืนวันจันทร์เป็น ธาตุดิน มีความหมายทางด้านความหนักแน่น
  ความมั่นคง คิด วิเคราะห์เก็บ รายละเอียดเก่ง

หุ้นส่วนคนที่ 2

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศหญิง 
 • เกิดวันอังคาร 21 สิงหาคม 2517 เวลา 11.00 น.
 • ลัคนาราศีตุล
 • เจ้าชะตาเกิดวันพุธ(กลางวัน) เป็นธาตุนํ้า ความหมายทางดา้นการพลิกแพลง กลมกลืน เมตตา ออ่นโยน จิตนาการและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ประเภทธุรกิจ :โบรคเกอร์ประกันภัย

 • จะเห็น ว่า ดวงคุณทั้ง 2 คน เป็นดวงที่เกื้อกูลกัน คนหนึ่งเป็นดิน และ อีกคนเป็นนํ้า มันจะเข้ากันไดดีในการเกื้อกูล เป็นคู่ สมพงของกันและกัน
  สีที่ส่งเสริมจึงให้ใช้
 • สีดำ หรือ เทา เป็นการออกแบบเป็นหลัก ด้วยยสนี้เป็นตัวแทนของดาวราหู ตามพื้นดวงชะตาของทั้งคู่นั้น
  ดาวดวงนั้น มีกำลังและตำแหน่งมหาอุจน์คือ สูงสุดตามดวงชะตา จะทำ ให้ส่งเสริมในการมีไหวพริบ ปฏิภาณ การแย่งชิง
  จังหวะ และ โอกาสที่ดีสำหรับผู้ชายจะส่งเสริมด้านการงานโดยตรง ส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้มีความเจริญในด้านเรียกทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีที่ควร
  ใช้เป็นสีหลัก
 • สีเขียว จะเป็นสีที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง การมีชีวติที่ดีรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งด้าน
  การติดต่อสื่อสาร และยังเป็นตัวแทนของดาวพุธอีกด้วย ส่วนของผู้ชายช่วยส่งเสริมให้มีเครดิตที่ดีในการงานทำให้การติดต่อธุรกิจนั้นเด่นส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จของการงานการติดต่องานนั้นๆอีกด้วย
 • สีขาว เป็นตัวแทนของดวงจันทร์ ในพื้นดวงชะตา ได้ตำแหน่ง  ดวงอุดมเกณฑ์ สำหรับผู้ชาย
  จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ
  ผลสำหรับผู้หญิงเรื่องงานบริการจะเหมาะสม อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง ในเรื่องของงานมีคนอุปถัมมภ์ เป็นสีที่เน้นในเรื่อง ลาภผล และ โชคลาภ เป็นหลัก
  ทิศ มงคลของชะตานี้คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (ไวสำหรับเก็บของมีค่า ,โต๊ะเก็บเงิน)
  เลขมงคลที่ส่งเสริม 2,4,6,8

ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นโลโก้ที่สนับสนุนดวงให้ไปเลือกเบื้องต้น 3 แบบ

ตัวอย่างโลโก้ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี

ความหมายโดยรวม  ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุลก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า

 •  วงกลม   แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความ สามัคคี กลมเกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล
 •  รวงข้าว   เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
 • คลื่น   เปรียบเสมือนน้ำ ซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
 • น้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว  เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร
 • สีเขียว  หมายถึง ธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้
 • สีเทา   เป็นสีของธาตุน้ำ สีเข้ม เสมือนน้ำลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น
 • สีแดง  หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง สมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้

อยากทำโลโก้ต้องทำอย่างไร

STEP

1

แอดไลน์

@igniteroi

STEP

2

คำนวณดวงชะตา

1. แจ้งชื่อนามสกุล วันเดือนปีและเวลาเกิด

2. แจ้งประเภทธุระกิจที่ต้องการทำโลโก้

3. ชำระเงิน

STEP

3

ส่งงานโลโก้ ภายใน 3 วัน

1. ได้โลโก้ 3 แบบ

2. ส่งไฟล์ต้นฉบับ

3. ฟรี ไฟล์ตรายาง

ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง

ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง

อยากออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตัวอย่างโลโก้ของลูกค้าของเรา

การออกแบบโลโก้ที่ดี

คลิกแอดไลน์
คลิกแอดไลน์คลิกแอดไลน์

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้
(จากราคาปกติ 8,950 บาท)

ลดทันทีเพียง 5,999 บาท

คลิกแอดไลน์คลิกแอดไลน์

02-107-9106

คลิกแอดไลน์

02-107-9106